Úvod O firmě Realizace Certifikace Zaměstnání Kontakty Napište nám

Novinky

1.8.2019

Nové realizace v oblasti dřevěného šindelu

1.7.2018

Pozastavení činnosti

1.2.2018

Připravily jsme pro Vás nové reference v sekci dřevěných teras

1.1.2018

Připravily jsme pro Vás prodej palivového dřeva ...

Připravujeme
Venkovní terasy (decking)

1. Výběr podkladu pro Vaši terasu


    Na čem je možné dřevěnou terasu vybudovat?

    Terén pod terasou musí splňovat dva základní požadavky. Musí být dostatečně pevný – nosný, aby se terasa nepropadala, a musí odvádět vodu od dřevěných částí terasy a od domu, pokud k němu přiléhá.

    S ohledem na tyto požadavky seřadíme nejčastější možnosti, jak se řeší podklad pod terasy.
 • Celoplošný spádovaný betonový podklad.

  Beton je dobré zhotovit ve spádu cca. 5 mm na metr směrem od domu. Podkladní latě se pak pokládají po spádu, aby nebránili volnému odtoku vody.
      Pokud je např. z estetických důvodů nutné položit podkladní latě kolmo na spád i to je s použitím distančních podložek možné. • Základové betonové pásy, patky, systémy ztraceného bednění.

  Na rozdíl od celoplošných podkladů musí být v tomto případě konstrukce terasy samonosná. Profil a délky nosných prvků určuje statik, projektant, nebo zkušený tesař. Často se takové rošty dělají z fošen spojovaných tesařským kováním. Je velmi vhodné takovou konstrukci celou před zaklopením terasovými prkny impregnovat, popřípadě natřít, nejlépe zhotovit z tlakově impregnovaného materiálu.
      Tento způsob založení terasy se často volí v případě, kdy je potřeba terasu umístit ve větší výšce, nebo překonat terénní nerovnosti. • Tesařské kování.

  Poslední dobou velmi oblíbený a progresivní způsob zakládání teras je použití kotvících hrotů, nebo kotvících šroubovic. Je to způsob rychlý, relativně za rozumné peníze.
      Není však použitelný všude a bez výhrad. Vyžaduje hutnou zeminu, neumožňuje založení terasy ve větší výšce a problematickým se také jeví styk dřeva s kovem a vytvoření různých kapes a styčných ploch, kde se může dlouhodobě držet voda.

 • Stavitelné terče.

  Tento způsob založení terasy je možné použit na jakýkoliv pevný povrch. Tedy i přímo na rostlý terén, pokud je k tomu vhodný.
      Velkou výhodou tohoto způsobu je možnost rychle dosáhnout dobré rovinatosti roštu a to i při spádovaném podkladu. Stavitelné terče je možné použít v rozsahu 1,7 až 60cm. Výhodou je také jistě i materiál terčů, jímž je polypropylen. Někdy se setkáváme s velmi kvalitní dřevinou použitou na terasová prkna, ale vyrovnání roštu ( klíny, podložky, trámky ) je zhotoveno např. ze smrku, který má nechráněný v exteriéru oproti tropickým dřevinám i jen pětinovou životnost.
      Tím je však dána i životnost celé terasy ( pokud již dopředu nepočítáte s tím, že budete terasu co pár let předělávat ). To u použití stavitelných terčů z polypropylenu nehrozí. • Štěrkové lože.

  Pokládání teras do štěrku je velmi rozšířený způsob a je to také vhodný způsob, pokud je potřeba dostat terasu co nejníže k okolnímu terénu.
      Celoplošný spádovaný a udusaný štěrk nejčastěji frakce 15-20mm ve spodní části a 5-10mm na povrhu a provedený do minimální hloubky 25cm funguje výborně jako trativod.
      Dobře položený rošt na štěrkovém loži musí také umožňovat volný přístup vzduchu ( proto není dobré položený rošt dodatečně obsypávat štěrkem, nebo kolem hotové terasy vytvořit nějaký val z hlíny, štěrku, kamení…).

   

 • Ploché střechy, balkóny, lodžie, stávající dlažby…

      Terasu je možné samozřejmě položit i na plechové střechy v mírném sklonu, ploché střechy s pvc fólií, či asfaltovým pásem. Jde však o řešení, která byste měli konzultovat s projektanty, odborníky, výrobci střešních materiálů.
      Některé materiály se vzájemně nesnášejí. U jiných hrozí bez použití separačních materiálů například perforace střešní krytiny.
      Zejména tropické dřeviny vám mohou při vyplavování přírodního oleje zabarvit fasádu, nebo konstrukce pod okapní hranou takto založených teras. Tomuto problému se věnujeme na jiném místě.


( Pokračování v 2. díle - Vhodný materiál pro vaši terasu. )


Pokud chcete řešit založení terasy nějakým dalším, zde nepopsaným způsobem, nebo máte jakékoliv jiné otázky k tomu co jsme zde popsali, napište nám, či zavolejte.
Rádi Vám poradíme, navrhneme možné varianty a to i na místě uvažované realizace.Zpět na Odborné články